Myers-Briggs Type Indicator, forkortet MBTI, er èn af Verdens mest udbredte typologiske test og formegentlig også èn af de mest valide.

MBTI’en blev egentlig til i en terapeutisk sammenhæng, men har vist sig at være et fortræffeligt værktøj, til at styrke kommunikation & samarbejde på arbejdspladsen.

Med MBTI’en arbejder man på to niveauer samtidig. På det individuelle niveau, opnår man en større selvindsigt i egen personlighed, der giver den enkelte en forståelse af ens eget fokus, når der skal træffes beslutninger, løses opgaver, kommunikeres med andre ect. På det samarbejdende niveau opdager man, at mange andre slet ikke har fokus på det samme som en selv, når der skal træffes beslutninger, løses opgaver, kommunikeres og samarbejdes.

Med MBTI’en opdager man, hvad der falder de andre mest naturligt, når der skal løses opgaver og træffes beslutninger, samtidig med, at man er bevist om, hvad der er vigtigt for en selv. Man indser, at der ikke er en “rigtig” eller “forkert” måde at gå til opgaven på, men at vi må respektere hinandens forskellige tilgange. Vi må præsentere vores egen tilgang og herefter invitere den samarbejdende part til at præsentere sin. Herefter kan vi sammen finde ud af, hvordan vi skal gå til opgaven.

Én af de bøger der er skrevet om MBTI’en hedder “I’am not crazy, I’am just not you”. Tolerance og gensidig respekt, hvor man ikke længere mistror hinandens motiver, men indser at reaktioner og adfærd skyldes forskellige præferencer, ikke uvilje eller modstand – er én af MBTI’en helt store gevinster.