I Business coaching er det “forretningen” der er i fokus. Business coaching har som omdrejningspunkt spørgsmål der retter sig mod virksomhedens indtjening, konkurrencedygtighed, fremtidssikring og image, men drejer sig også om størst mulig tilfredshed hos virksomhedens stakeholderes, hvad enten det er aktionærere, bestyrelse, samarbejdspartnere eller ansatte.

Til forskel fra Executive coaching og Leadership coaching er det ikke chefen ell. lederen som person der er i fokus, men derimod de opgaver som chefen varetager og har det ledelsesmæssige ansvar for.

Selvfølgelig har chefens personlighed og væremåde stor indflydelse på de opgaver han/hun varetager og har ansvar for og derfor kan det i praksis være svært at trække en klar skillelinje mellem de forskellige coachformer.