Forandringsledelse handler om at kunne håndtere både hard core opgaver i Management og de personaleorienterede opgaver i Leadership. Men alt for ofte viser det sig, at den ledelsesmæssige opmærksomhed har slagside til fordel for managementopgaverne logistik, økonomisystemer, IT, ressourcestyring o.l.

Internationale undersøgelser bekræfter, at mere end 2/3 af alle fusioner og større forandringsprojekter resultatmæssigt ikke lever op til deres egne forudsætninger for overhovedet at sætte procssen i gang. For over halvdelens vedkommende, havde man været bedre tjent med slet ikke af fusionere.

Den vigtigste ressource i vores virksomheder er de menneker der befolker dem. Alligevel er personalet dem vi ledelsesmæssigt viser mindst opmærksomhed i forandringsprocessen.

Hvis ikke vi forstår den psykologi og de almindelige menneskelige reaktioner, som annoncering af forandring sætter i gang hos folk og hvis vi ikke respektfuldt og kompetent tager hånd om dem,- så beder vi selv om fusionens og forandringens fiasko.

De mest kompetente og efterspugte af vores medarbejdere vil ikke finde sig i utilstrækkelig opmærksomhed i forandringsprocessen og vælger ofte at tage ansvar for eget liv. Det betyder, at de selv tager styringen og finder en ny beskæftigelse, hvor de selv har indflydelse på, hvor de skal arbejde og med hvad. For os som ledere betyder det videns og kompetenceflugt, med de omkostninger det medfører.