Leadership coaching handler om at være en god leder. I leadership coaching bliver lederen hjulpet til at omsætte den viden om god ledelse, som er erhvervet på lederuddannelser, eller blot gennem litteratur og iagttagelse af andre ledere.

God ledelse på en moderne arbejdsplads er i sig selv en diciplin eller et håndværk. Den kompetente leder dygtiggør sig, som han eller hun ville have gjort i en hvilken som helst anden professionalisering af sit erhverv.

Alt for ofte bliver der investeret store summer i kompetenceudvikling af ledere eller lederkadidater, uden det gør nogen reel forskel på niveauet af god ledelse. Selv med de bedste lederuddannelser kan man komme tilbage til virksomheden et år efter endt uddannelse, uden at kunne se nogen som helst forskel på kvaliteten af ledelse.

Det store spild skyldes, at der i virksomheden ikke i tilstrækkelig grad er konkret hjælp til lederen til at få omsat og implementeret det der er lært på lederuddannelsen, i lederens daglige ledelsespraksis. Modstand mod forandring, dagligdagens rutiner og mange opgaver, rivalisering ect. er barriere for ledelsesmæssigt at gøre noget andet end det man plejer at gøre – og efter en tid er det meste af det man har lært på lederuddannelsen, gennem litteraturen eller ved iagttagelser, blevet rustent og røget i glemmebogen.

En kompetent coach kan bidrage til, at det der er lært, rent faktisk også omsættes og implementeres i lederens ledelsespraksis, så investeringen giver udbytte i form af mere kompetent ledelse.