Kompetenceudvikling er for mange det samme som efter- og videreuddannelse. De færreste er opmærksomme på, at man på én og samme tid kan være særdeles fagligt velkvalificeret og hamrende inkompetent.

Det man erhverver på efter- og videreuddannelser er kvalifikationer, – ikke kompetencer. Man kan altså ikke sætte lighedstegn mellem kvalifikationer og kompetencer. Kvalifikationer bliver først til kompetencer, når de sættes i spil og bidrager til det kompetente arbejde. Hvis man ikke evner eller får mulighed for at få sat sine kvalifikationer i spil, forbliver de kvalifikationer uden at bidrage til det kompetente arbejde.

Rigtig mange af de kvalifikationer som erhverves gennem kurser, seminarier m.v. kommer rent faktisk aldrig i spil. Vi kender alle til situationen, hvor vi selv eller vores kolleger har været på et rigtig godt kursus, men så alligevel aldrig kom i gang med at bruge den nye know how, som efterhånden blegner og til sidst blot er et minde.

Der kan være mange grunde til, at kvalifikationerne aldrig kommer i spil. Måske har vi alligevel ikke selv kræfterne til at gøre noget andet end det vi plejer at gøre. Det kræver trods alt lidt ekstra, når kolleger og chefer skal overbevises og give accept. Måske er det i starten også lidt mere besværligt. Tænk blot på, når vi får nye EDB programmer, der godt nok på sigt gør vores arbejde nemmere, men på den korte bane kræver ekstra koncentration og ressourcer.

Men at kvalifikationer ikke bidrager til det kompetente arbejde og transformeres til kompetencer kan også skyldes virksomhedskultur og den måde vi har organiseret os på i virksomheden. For meget “Jante Lov”, rivalisering og misundelse kan spænde ben for både lyst og mulighed for at gøre tingene på en ny måde. En virksomhedsorganisering med stive faggrænser, geografisk spredning eller uhensigtsmæssige insitamentstrukturere,- kan være andre forklaringer på, at kvalifikationer ikke omsættes til kompetencer.

Kompetenceudvikling handler altså på den ene side om, at vi skal sørge for at være kompetente til det vi laver,- ikke blot her og nu, men også i forhold til de udfordringer, som morgendagen byder på. Er der et kompetence gab, målt i forhold til de kompetencer vi i dag råder over og de som kræves fremadrettet, skal vi sørge for at få fyldt gabet ud. På den anden side handler kompetenceudvikling også om, at tilvejebringe de optimale forudsætninger for, at såvel det eksisterende kompetencepotentiale, som de nyerhvervede kvalifikationer, rent faktisk kan sættes i spil. Nogle gange handler kompetenceudvikling i lige så høj grad om virksomhedsorganisering, kultur og relationer, som det handler om efter- og videreuddannelse.