Topchefens behov for feedback fra andre end sin bestyrelse,- er ofte overset. Alt for tit udebliver den feedback, som også for topchefen er nødvendig, for at bringe balance mellem chefens eget selvbillede og omgivelsernes billede af chefen. Topchefen er i et over/underordnet forhold til virksomhedens øvrige ledere og medarbejdere, hvorfor en (h)vis forsigtighed i feedbacken til topchefen er forstålig. Mange topchefer oplever ikke selv, at feedbacken til dem er præget af forsigtighed eller tilbageholdenhed, men de ser kun den feedback de får,- ikke den de kunne have fået.

Ud over en (h)vis tilbageholdenhed i feedback til topchefen på væremåde, omgangstone & omgangsform, kan forsigtigheden også ramme feedback på topchefens holdninger & værdier, analyser og konkrete forslag. Den forsigtige og mangelfulde feedback kan blive en alvorlig barriere for det kvalificerede beslutningsgrundlag og den konkrete stillingtagen.

En kompetent coach kan i vid udstrækning tilbyde den feedback, som topchefen har alvorligt brug for, både når det handler om topchefens personlige fremtræden og når det handler om refleksioner i forbindelse med konkrete beslutningsprocesser. Men et privat netværk af kompetente folk, der gerne vil bidrage, kan også være en løsning. Se iøvrigt “Coaching Guide”.