Coaching er med tiden blevet et begreb, der er så omfangsrigt, at det mister seriøsitet og troværdighed og med rette kritiseres for sin mangel på gennemsigtighed. Men coaching i sin oprindelige betydning, praktiseret med professionel kompetence, kan faktisk være en stor hjælp til såvel kvalificering af god ledelse, som til selvindsigt & personlig afklaring.

Hos BCC Bertelsen Coach Consult ApS tager vi konsekvensen af den uheldige udvikling, der er sket med coachingbegrebet. Du skal selvfølgelig ikke betale, hvis du ikke oplever at få noget med hjem og derfor ikke vil fortsætte coachingen.

I praksis betyder No Cure No Pay, at du ikke betaler honorar for den første coachsession á 1½ time, men alene betaler for de faktiske udgifter til transport eller andet i forbindelse med coachingen. Vælger du derimod at fortsætte coachingen, skal du naturligvis også betale honorar for den første session.