Facilitering af en proces

Coaching Guide

Coaching er ikke én bestemt metode, selvom mange forsøger at fremstille deres tilgang til coaching som den “rigtige”. Tværtimod behøver man bare studere litteraturen eller spørge folk med egne coach erfaringer og man vil opdage, hvor forskellige de er.

Men hvad samler og hvad adskiller de forskellige tilgange til coaching?

De fleste er enige om, at coaching handler om at stille spørgsmål for her igennem at skabe refleksion, omtanke og indsigt hos fokuspersonen, dvs. den der bliver coachet.

Man er stort set også enige om, at coachingens slutresultat handler om en bedre performance og et bedre resultat i opgaveløsningen, end det der var tilfældet tidligere. Det handler om, at hvis du gør det

du plejer at gøre, så sker der det der plejer at ske – og hvis det ikke er helt tilstrækkeligt, må du gøre noget andet end det du plejer at gøre. Spørgsmålet er så, hvad dette andet skal være!

Man er til gengæld uenige om, hvorvidt coachen gennem spørgsmål alene skal facilitere en refleksions & omtankeproces eller om coachen også skal bidrage med gode råd, anvisninger og instruktioner. For nogle er “gode råd” et forræderi mod selve coachingens grundidé, for andre er “gode råd” et naturligt og nødvendigt supplement til fokuspersonens egne refleksioner og tanker.

For BCC Bertelsen Coach Consult ApS er ingen tilgange “hellig”. For os vil det være situationsbestemt, hvorvidt “gode råd” skønnes at kunne kvalificere coachprocessen.

Hvad er det coaching gør ved folk?

Coaching er først og fremmest facilitering af en proces, der gennem refleksion skaber mulighed for en ind-sigt og erkendelse hos fokuspersonen der kommer inde fra – modsat rådgivning og instruktion der kommer ude fra. Den indsigt der kommer inde fra, bidrager til en langt større accept, ejerskab og loyalitet over for det der skal gøres, når der skal gøres noget andet end det man plejer,- end tilfældet er med rådgivning.

I coachprocessen får fokuspersonen lejlighed til, på det mentale plan, at besøge forskellige muligheder og fremtidsscenarier i forhold til en given udfordring og får her igennem mulighed for at forholde sig til, hvilke han eller hun synes bedst om.

Kan chefen være coach?

Det er der også delte meninger om, men det er han jo i sportsverdenen, hvor coaching er en integreret del af ledelsesprincipperne. Men vil man praktisere ledelsesbaseret coaching, skal chefen være meget opmærksom på begrænsningerne. Chefen er i en magtrelation til sin medarbejder, hvilket naturligt ofte vil få medarbejderen/fokuspersonen, til at holde igen med graden af åbenhed og altså tilbageholdenhed med, i hvilket omfang han vil invitere chefen ind i sit refleksionsrum. En optimal frigjort coachproces forudsætter en coach, der ikke har andel i fokuspersonens liv i øvrig

Har chefen brug for en coach?

Ikke nødvendigvis. Hvis chefen har et kvalificeret netværk, som han har lyst til at bruge og som kan hjælpe med at facilitere refleksion & omtanke – og måske kan give gode råd, så er en coach ikke nødvendig. Men hvis et privat netværk ikke er en mulighed, er en coach absolut en god idé. Chefen har brug for, at reflekterer over egen ledelsespraksis og brug for at blive udfordret på at gøre noget andet, end det han plejer at gøre, så han hele tiden får skærpet sin opmærksomhed på nye muligheder i forhold til morgendagens udfordringer.

Kan chefer coache hinanden?

Som regel ikke. De indbyrdes relationer med deres elementer af magtkampe, indflydelse, interesser, rivalisering o.l. er ikke grobund for at delagtiggøre chefkollegaen i egne refleksioner og tanker. Som hovedregel anbefales en udefra kommende neutral og kvalificeret coach.

Kan en kvalificeret medarbejder være coach for sin chef?

Som regel ikke. De indbyrdes magtrelationer er ikke grobund for chefens delagtiggørelse af egne refleksioner og tanker om hverken virksomhedsrelaterede eller personlige forhold.

Kan man coache flere på én gang?

Gruppecoaching er et gennemprøvet anerkendt begreb. I gruppecoaching skal man dog tage særlige hensyn til de indbyrdes relationer mellem gruppens medlemmer. Gruppecoaching er særlig velegnet til refleksionsprocesser hvor fokuspersonerne kan inspirere og stimulere hinanden og gruppecoaching kan bibringe fokuspersonerne et fælles udgangspunkt for det fremtidige samarbejde & kommunikation. Gruppecoaching giver mulighed for at få indsigt i, hvordan kollegerne forstår og forholder sig til opgaver, relationer og udfordringer på arbejdspladsen.