Det ligger nok dybt i de fleste af os, at konflikter er noget skidt, som vi skal forsøge at undgå. Men sagen er, at hvis en virksomhed tænker sådan, vil den gå i stå og miste sin aktualitet og dermed sin eksistensberettigelse på sigt.

Som virksomhedsleder er man nødt til at tænke på konflikter i sin latinske betydning, hvor konflikt betyder sammenstød og bevægelse. Uden sammenstød ingen bevægelse. Ingen bevægelse er lig med stilstand, manglende aktualitet og manglende eksistensberettigelse.

Med andre ord: Det er ikke konflikten der er udfordringen, men om vi som ledere kan håndtere konflikten konstruktivt. Dermed er det også sagt, at konflikten kan have et både destruktivt og konstruktivt forløb.

Hvis vi evner en konstruktiv konflikthåndtering, bidrager konflikten til nye perspektiver og ideer. Beslutningsgrundlaget er kvalitativt bedre, fordi alle vinkler, analyser og argumenter har været oppe og vende i konfliktforløbet,- oven i købet med et voldsomt engagement.

Den vigtigste grundregel for at kunne fastholde en konstruktiv konflikthåndtering er, at konfliktens parter på intet tidspunkt forfalder til personlige angreb på hinanden. Ingen bagvaskelser eller ondsindet sladder. Så længe man kun diskutere og måske skændes om sagens indhold, så længe er man på rette vej og bidrager i virkeligheden til refleksion, analyse og nytænkning. Begynder man derimod “at gå efter manden i stedet for efter bolden” så går det galt og et destruktivt resultat er uundgåeligt.

Det er med konflikthåndtering som med så meget andet: Har man de rette værktøjer og behersker man dem kompetent, er det halve arbejde gjort. Tre gode værktøjer er 1) Cirkulære Samtale & Spørgeteknik 2) Mediationens 4 faser og 3) Interessebaseret forhandlingsteknik. Alle tre værktøjer ligger i BCC’s værktøjskasse.